torsdag 15 augusti 2019

Hjärta och hjärna sitter i samma kropp

En ny studie visar att dålig hälsa vid 35-55 års ålder kan kopplas till fördubblad risk för demens. En av slutsatserna man kan dra av det är att motion som stärker hjärtat är det bästa läkemedlet mot demens.

Demens kännetecknas av nedsatt kognitiv funktion, glömska och dåligt minne. Alzheimers sjukdom är den vanligaste typen och mest kända typen av demens. Det kan dröja 15-20 år innan förändringar i hjärnan gör att sjukdomen ger sig till känna. Det är därför viktigt att identifiera och bedöma riskfaktorer innan denna sjukdomsprocess börjar. 


Hälsosam livsstil halverar risken för demens

I den nya studien undersöktes 7 899 personer som alla ingick i en 25-årig långtidsstudie. I början av studien, när personerna var mellan 35 - 55 år, fick de göra ett test som gav olika hälsopoäng. Forskarna kontrollerade då faktorer som rökning, kost, fysisk aktivitet, BMI, blodsocker, kolesterol och blodtryck. Efter 25 år hade 347 personer i studien utvecklat demens. Risken att drabbas av demens var mer än dubbelt så stor bland de med dåliga hälsopoäng jämfört med de som hade fullpott. 

Bild av ElisaRiva från Pixabay
De senaste årtiondena kantas av misslyckanden med att ta fram läkemedel mot Alzheimers. Många forskare tror till och med att man är inne på fel spår. I väntan på bättre hypoteser och nya läkemedel bör man tänka på att förebygga sjukdomen och det bästa sättet är - tillsammans med att söka intellektuella utmaningar - att leva en hälsosam livsstil. 

I en annan studie från 2017, som omfattande mer än 15 000 amerikaner mellan 44 och 66 år, såg man att de med högt blodtryck (140/90) hade 39 procent ökad risk att drabbas av demens. Även de med måttliga blodtrycksökning hade en ökad risk för demens.

Slutsats: ett bra hjärta minskar risken för en dålig hjärna. Regelbunden motion ger ett bra hjärta, vilket stärker hjärnan. Det förstår en fungerande hjärna. Så ett bra hjärta ger en bra hjärna som ger ett bättre hjärta, och så vidare. Det är sannolikt det bästa du kan göra just nu för att minska risken att drabbas av demens.
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar