torsdag 8 augusti 2019

Ett dynamiskt mindset ger bättre elever

En kort utbildning om betydelsen av ett dynamisk tänkesätt förbättrar betygen hos lågpresterande elever och ökar de starka elevernas ambition att söka svårare kurser, det visar en studie från National Study of Learning Mindsets som publicerades i veckan i tidskriften Nature.

Den experimentella studien involverade 12 000 elever från 76 skolor. Studiens slutsats var att en intervention, i form av två 25-minuters onlinekurser i början av gymnasiet, som betonar ett ”dynamiskt mindset”- tron ​​att intellektuella förmågor inte är medfödda utan kan utvecklas - förbättrar elevernas resultat i gymnasiet och högskolan, särskilt när det finns stöd för detta tänkesätt i skolan.


Bild av Sasin Tipchai från Pixabay
"Forskningen fastställer det som visats i flera tidigare studier: En kort intervention kan förändra elevernas betyg flera månader senare," säger David Yeager, studiens huvudförfattare och lektor i psykologi vid University of Texas i Austin, i ett pressmeddelande (min översättning). "Det visade oss också något nytt: Högpresterande studenter får inte högre betyg efter kursen, men de blev mer benägna att söka sig till mer utmanande utbildningar som ökar chansen till framgång på lång sikt.

50 minuter räcker

På grundval av tidigare forskning fann forskare att två 25-minuters onlinekurser, som administrerades i början av gymnasiet, kan hjälpa eleverna att utveckla ett dynamiskt mindset genom att omforma sina attityder om sina förmågor. Forskare fann att både hög- och lågpresterande elever gynnades av kursen, även ett år efter kursen. 

I genomsnitt fick lågpresterande elever 0,10 högre betygsnivåer i kärnämnen som matematik, engelska, naturvetenskap och samhällsstudier efter kursen. Dessutom minskade andelen underkända elever med mer än 5 procentenheter. Kursen ökade också sannolikheten att både hög- och lågpresterande elever valde svårare matematikkurser kommande år.

Det är ett väldigt kostnadseffektivt sätt att öka elevernas chanser i livet, säger Yeager. Men ett dynamiskt mindset är inte tillräckligt i sig. Dess effektivitet beror mycket på skolans kultur. I medel- till lågpresterande skolor med en kultur som uppmuntrade eleverna att ta på sig mer utmanande kurser, förbättrade lågpresterande elever sina betyg med 0,17 i ämnen som matematik, naturvetenskap och teknik. 


Foto Nicole Honeywill på Unsplash
Motivation och inlärning sker inte enbart i elevens huvud, de beror på resurserna och inlärningsmöjligheterna i skolans miljö, inklusive i vilken utsträckning utmanande kurser är tillgängliga för eleverna,” säger Yeager. ”En mindset-intervention är som att plantera ett frö; det växer bara i en fruktbar jord. Nu när vi har visat detta i en nationell studie kommer det att driva på mer mindset-forskning. Forskningen kommer att fokusera på elevens mindset och skolans kultur och klassrumsklimat. Vi fokuserar oss på att förbereda lärare att stödja elevernas övertygelse om att de kan växa och lära sig.

Kursen i dynamiskt mindset finns här: https://www.perts.net/orientation/hg.Inga kommentarer:

Skicka en kommentar