torsdag 3 oktober 2019

Mental styrka

Det är skillnad på inre och yttre tuffhet. De som är tuffa på ytan - som skriker och gormar, skriker hatiska kommentarer på sociala media, som viftar med kniv - är inte mentalt starka. Äkta tuffhet finns på insidan. Den finska löparen Paavo Nurmi sa: 

”Mind is everything, muscle - pieces of rubber. All that I am, I am because of my mind”. 

Nurmi var inte stor, men han var tuff. Han hade tränat upp ett extremt starkt psyke genom att klara många hårda träningspass. Men vad menas med mental styrka? 


En hypotes är att mental styrka är förmågan att hela tiden prestera på en hög nivå trots utmaningar och motgångar. I en ny studie använde sig forskarna av den definitionen och identifierade åtta aspekter av mental styrka: självförtroende, konsistens, kontroll, beslutsamhet, visualisering, positiv kognition, självförmåga och självkänsla. I studien ingick 1245 uthållighetsidrottare som själva angav hur de låg till med avseende på dessa aspekter. 

Därefter summerade forskarna resultatet och delade in idrottarna i tre grupper: svag, medel eller stark mental styrka. Män hade ungefär dubbelt så stor chans att klassificeras som mentalt starka jämfört med kvinnor, främst för att kvinnor generellt skattar sin självkänsla och självförtroende lägre. De som var över 55 år var också mentalt starka, liksom de som brukade vinna tävlingar. 


Kompetens och självförtroende

Är det framgångarna som gjort vinnarna mentalt starka, eller mental styrka som gjort dem framgångsrika? Förmodligen hänger de ihop i en dans där vinster och självförtroende drar varandra. Att du blir mentalt starkare efter 55 beror sannolikt på att du upplevt mycket och vet vad du klarar av och inte klarar av. Varför är självkänsla och självförtroende lägre bland kvinnor? Min erfarenhet är att kvinnor generellt är mentalt starkare än män. Det är viktigt att komma ihåg att resultatet bygger på idrottarnas egna uppgifter. Kanske kvinnor i högra grad underskattar sin mentala styrka.

Det är svårt att veta vilka av de 1245 idrottarna som verkligen kommer tillbaka efter en svår motgång, men en kvalificerad gissning är att idrottarna i den lägsta gruppen klarar det sämre än den bästa gruppen. Det bästa sättet att jobba sig upp till den bästa gruppen är att träna och på så sätt öka sin kompetens, vilket ökar självförtroendet. Kompetens ger självförtroende. De arroganta saknar kompetens och kompenserar för det genom att skapa rädsla. Arrogans är ett annat ord för självförtroende utan kompetens. De har en tuff yta. De skriker, mobbar och hotar och förstår inte - eftersom de saknar kompetens - att beteendet avslöjar dem.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar