fredag 21 juni 2019

Resultat eller process

Är du resultatorienterad eller processorienterad ? Är det tider, placeringar och att slå en motståndare som är det viktigaste? Eller vill du lära dig mer för framtiden? Är varje tillfälle ett tillfälle att lära sig mer, eller ett svar på om du lyckats eller inte? Är det en stund att lära av, eller ett tillfälle att minnas eller glömma? 


Foto: Zoltan Tasi, Unsplash
Om du drivs av resultat är sannolikheten stor att misslyckanden är något du vill undvika. Om du misslyckas, vill du glömma det. Drivkrafterna befinner sig utanför dig. Tider, placeringar och din motståndare är inte du. Du kan inte kontrollera andra. Risken med ett sådant mindset är att du - förr eller senare - kommer att uppleva dig som misslyckad. Dessutom motverkar ett sådant mindset din resa mot ett bättre jag. För att bli bättre måste du både misslyckas och lära dig av det. Du kan inte lära om du vill glömma.

Du kan alltid lära dig och bli bättre. Du kan bli bättre i förhållande till din egen uppfattning om dig själv. Att bli bättre är en inre drivkraft. Du presterar med inställningen att göra ditt bästa och lära dig så mycket som möjligt av det. Det är ett annat mindset. Det leder till andra handlingar. Det minskar pressen, för resultatet är inte lika viktigt som det du gör och det du gör har du kontroll över. Mindset

Det enda du verkligen har kontroll över är dina tankar - ditt mindset - och ditt beteende. Du kan inte göra något åt vädret, men du kan kontrollera dina tankar och du kan styra ditt beteende. Du kan inte planera att det ska bli sol i morgon, men du kan bestämma dig för att springa idag.

Du kan lura dig själv en tid, men du mår inte bättre av att besegra en motståndare eller av att komma nia, trea eller etta. Det känns bra en stund, sedan jagar du resultat och bekräftelse igen. Det är ett beteende som skapar press och det är du - ingen annan - som skapar den pressen. Pressen följer av de begränsningar som du sätter att producera ett resultat du inte har kontroll över.


Foto: dylan nolte, Unsplash
Ju högre dina förväntningar är - på ditt jobb, på människorna runt om dig, på resultatet - ju mer stress känner du. Ju mer du förväntar dig av andra och saker du inte kontrollerar, desto mer press och stress kommer du att uppleva.

Fokusera på det du kan påverka istället: dig själv, dina tankar och ditt beteende. Beteendet är det enkla, tankar det svårare. Lärandeprocessen

De som blir bäst väntar inte på inspiration att träna, skriva eller måla. De bara gör det de vet att de måste göra. Genom att fokusera på processen, blir de starkare, snabbare och skickligare. Alla mästare skapas på träning. Det kräver uthållighet och en insikt om att det tar tid. 

De som blivit bäst försöker bli lite bättre varje dag. De som inte blir lika bra fokuserar på resultat. De gör allt för att uppnå detta resultat oavsett vad det innebär på sikt. De tar sig inte tid att fördjupa sig i processen. De tar sig inte tid att studera det de gör.

Om allt handlar om att slå den andra, använder du dig bara en bråkdel av de förmågor du tränat upp. Då vinner du om den andra blir skadad eller misslyckas. Du kan vinna genom att ta en genväg. Är det glädje?

Skadeglädje är inte sann glädje. Det är en myt, kläckt av någon som misslyckats och bara kan känna sig bra om andra misslyckas. Det är ett statiskt mindset. Det är ett mindset som tolkar världen som ett nollsummespel. För att någon ska lyckas, måste andra misslyckas. En bitter åsikt. 


Foto: Sasin Tipchai, Pixabay
Äkte glädje kommer av att du åstadkommit något på egen hand, med hjälp av andra eller genom att hjälpa andra att lyckas. Äkta glädje gör dig generös. Du gläds åt andra och lyckas tillsammans med dem. Det är en glädje som ger dig energi att orka leva hela livet.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar