söndag 29 september 2019

Vad styr risk för skador?

För att bli bättre måste du testa gränserna för din förmåga. Du kan inte stanna i komfortzonen. Men att testa gränserna medför vissa risker. Elitidrottare befinner sig på gränsen och blir ofta skadade. Även motionärer blir skadade - vissa oftare än andra. Beror det på otur eller kan du bli bättre på att undvika skador? 


För att svara på det utförde forskare vid University Medical Center Groningen en serie psykologiska tester på 73 unga tennisspelare mellan 11 och 14 år. Forskarnas hypotes var att självreglerande färdigheter - planering, självobservation, utvärdering och reflektion - var avgörande för skaderisken. För att veta när du kan träna dig genom en skada eller vila, måste du känna dig själv och din kropp.

Testerna genomfördes i början av säsongen och forskarna följde tennisspelarna under ett år. Under den tiden uppstod sammanlagt 88 överbelastningsskador. Det visade sig att tennisspelare med svaga självreglerande färdigheter var 4,6 gånger mer benägna att drabbas av en skada jämfört med de som var bra på reglera sig själva. 

Forskarna föreslår att tränare bör lägga ner tid på att identifiera de ungdomar som är dåliga på att reflektera över sitt eget beteende. Studien visar också att överbelastningsskador inte i första hand handlar om otur, utan är en följd av dina val och ditt beteende. Att balansera på gränsen är svårt. Ibland gissar du fel, men om du är uppmärksam, reflekterar över ditt beteende och ser tillbaka, kommer du att bli bättre och bättre i denna livslånga gissningslek.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar