lördag 28 september 2019

Motivationens hjärnkrets

Att springa är en kamp mot ett växande berg av ansträngning. Det är din motivation som driver dig. Men var kommer motivationen ifrån? Jo, den skapas av dig och uppstår någonstans i din hjärna. Forskare har nu identifierat den nervkrets i flughjärnor som får dem att prestera när de letar efter mat.

I studien såg forskarna att lukten av frukt får bananflugor att springa snabbare (jo, vi vet ...). De springer tills de är helt utmattade. Tyvärr kom de inte närmare maten i forskarnas experiment, för deras överkroppar var fastbundna. De sprang utan att komma någonstans. Medan de sprang snurrade en liten boll under flugfötterna och därmed kunde rörelsen mätas. Forskarna beräknade sedan hur mycket fruktflugorna ansträngde sig för att hitta mat. 

Experimenten visade att hungriga flugor fortsätta att springa. Mätta bananflugor gav upp tidigare. Även enkla organismer som bananflugor uppvisar alltså det beteende som kallas uthållighet. Bananflugor har pyttesmå hjärnor och de drivs av mat och fortplantning, medan vi - som har enorma hjärnor - drivs av mer abstrakta mål som OS-medaljer, smicker och personbästa (när vi säkerställt våra basala behov).

Människohjärna vs flughjärna

Forskarna identifierade även den nervkrets i hjärnan hos bananflugorna som styrde deras uthållighet. Den finns i flughjärnans inlärnings- och minnescentrum och kontrolleras av signalsubstanserna dopamin och oktopamin. Oktopamin är relaterat till noradrenalin som är vanligt förekommande i däggdjurshjärnor.

Dopamin ökar aktiviteten, det vill säga ökar motivation; medan oktopamin minskar villigheten att anstränga sig. När flugorna är mätta ökar alltså frisättningen av oktopamin, vilket kanske är anledningen till att oktopamin har marknadsförts som tillskott. Det har även spekulerats om oktopamin ökar prestationsförmågan, vilket ledde till att det dopingklassades 2019. 

Eftersom motsvarande signalsubstanser och kretsar också finns i hjärnan hos människor, torde liknande mekanismer bestämma om du ska fortsätta eller ge upp. Men det krävs mer forskning för att reda ut det.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar