måndag 15 maj 2017

Rödbetsjuice mot hjärtsjukdom

De senast sju åren har det kommit en lång rad forskningsrapporter som visar att rödbetsjuice förbättrar prestationen. Dricker du rödbetsjuice, orkar du springa längre. Det är nitraterna i rödbetsjuicen som en är den verksamma substansen. Nitrat reduceras i en ganska komplicerad kedja till kväveoxid och det är denna gas som sätter fart på dig.

Här är två artiklar om rödbetans effekt på prestation:
En ny studie konstaterar nu att nitrater också kan minska överstimulering av det sympatiska nervsystemet. Forskare vid University of Guelph i Kanada tittade specifikt på rödbetsjuice som är rik på nitrater, för att undersöka om det skulle kunna fungera som ett behandlingsalternativ för personer med hjärt-kärlsjukdom. Studien, som publiceras i American Journal of Physiology-Heart and Circulatory Physiology, är den första som studerar effekterna av nitrat på sympatisk nervaktivitet.

Det sympatiska nervsystemet utgör tillsammans med det parasympatiska nervsystemet det icke-viljestyrda eller autonoma nervsystemet. Förenklat kan man säga att detta system aktiveras när kroppen förbereds för fysisk aktivitet, som vid flykt eller kamp. Aktivering av det sympatiska nervsystemet orsakas av ökad sympatisk nervaktivitet och leder till att hjärtfrekvens och blodtryck stiger och till blodkärlsförträngning. Sympatisk nervaktivitet kan också öka med vissa former av hjärt-kärlsjukdom, inklusive högt blodtryck och hjärtsvikt. Syftet med studien var att testa om: "acute nitrate supplementation using beetroot juice can decrease muscle sympathetic outflow at rest and during exercise”.
I studien ingick tjugo unga försökspersoner som vid två olika tillfällen antingen fick nitrat eller placebo. Vid båda tillfällena registrerade forskarna blodtryck, hjärtfrekvens och muskelsympatisk nervaktivitet (MSNA), samt muskelaktivitet i vila och när de pressade en handgrip. Mätningar gjordes både före och efter att personerna druckit rödbetsjuice eller placebo och sedan vilat i tre timmar.

Det visade sig att frekvensen av nervaktivitet var lägre efter en slurk rödbetsjuice jämfört med en slurk placebo. Den sympatisk nervaktiviteten minskade också under träning.och forskarna såg inga skillnader i blodtryck mellan vila och under träning. I studiens avslutande diskussion skriver forskarna: ”These results provide proof-of-concept that dietary nitrate supplementation can modulate central sympathetic outflow and suggest that the established cardiovascular benefits are likely to involve a neural contribution”.

I tidigare studier har man sett att nitrat sänker blodtrycket, sannolikt för att nitrater medför att mängden kväveoxid ökar och att kväveoxiden får blodkärlens glatta muskulatur att slappna av och kärlen att utvidga sig.

Den nya studien visar nu att rödbetsjuice också sannolikt kan sänka det centrala sympatiska utflödet i vila och under träning. Därmed tror forskarna att nitrat kan hjälpa patienter med hjärtsjukdomar.

Det är viktigt att påpeka att det inte bara är i rödbetor som det finns nitrater. Det finns även stora mängder nitrat i grönsaker som spenat, mangold och ruccola. Det är inte mycket man kan vara säker på, men man kan vara ganska säker på att man bör äta sina grönsaker. Mamma hade rätt.


Läs mer om rödbetsjuice, löpning och hjärnan på Hjärnfysikbloggen ...


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar