torsdag 11 maj 2017

Promenader stärker hjärnan

Träning är viktigt för hjärnhälsa, men kan ett enkelt träningsprogram för äldre personer vända en försämring i hjärnan? I en ny studie från University of Maryland School of Public Health försökte några forskare ge ett svar på den frågan och svaret tycks bli ja. Deras studie visar nämligen att fysisk aktivitet påverkar och stärker kopplingar i hjärnan.

Posterior cingulate cortex (PCC)/precuneus är ett viktigt nav i hjärnan som integrerar och sprider information. Skador i anslutning till detta nav är förknippad med minnesförlust som är ett tecken på mild kognitiv försämring och ansamling av beta-amyloid som sätts i samband med Alzheimers.

Bild: adventurejay.com

Därmed är denna nav en viktig biomarkör för att upptäcka kognitiv försämring innan man ser symptom. Forskarnas hypotes var att detta nav var något man kunde testa effektiviteten av insatser som motion hos personer med symptom på hjärnsjukdomar.

Forskarna rekryterade 32 personer mellan 60-88 år, varav hälften friska och den andra hälften hade diagnosticerats med mild kognitiv försämring. De fick sedan följa ett träningsprogram under tolv veckor som bestod av 30 minuter långa promenader, fyra gånger i veckan.

Föst skannades och testades alla 32 hjärnor för att bedöma graden av funktionell anslutning mellan olika hjärnregioner. Efter tolv veckor testades de igen och det visade sig att båda grupperna hade förbättrad förmåga att komma ihåg listor med ord, men endast gruppen mild kognitiv försämring uppvisade ökad anslutning till navet PCC/precuneus.

Resultatet tyder på att träning kan återupprätta kommunikation och kopplingar mellan viktiga områden i hjärnan hos äldre personer med kognitiva försämringar.

Med tanke på att jag sprungit fel två gånger på två veckor har jag kanske någon form av mild kognitiv försämring. Folk i min omgivning påstår i alla fall det. Eller så beror det på att jag slutat använda hjärnan pga min GPS. Nästa år ska jag springa orientering så jag måste nog träna den där förmågan att hitta rätt när jag är trött.


Läs mer om hjärnan och löpning på Hjärnfysikbloggen

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar