onsdag 24 maj 2017

Kommer människan från Europa?

I böcker om människans evolution står det att människan utan tvivel kommer från Afrika. Men vetenskap bygger på tvivel. Kanske kom människan någon annanstans ifrån? Förr trodde man att kameler utvecklats i öknen, men nu vet vi att kameler utvecklades i Nordamerika och är perfekt anpassade till gå i djup snö och lagra fett under näringsfattiga vintrar. Kanske kommer människan också att omtolkas. Nya fynd av förmänniskor som är 7,2 milj år gamla har nämligen hittats i Grekland och Bulgarien. Det stämmer inte med de böcker som finns.

Vi vet att människans närmsta släkting är schimpansen. Men vi vet inte exakt när våra vägar skildes åt. Fossilen ligger utspridda som pusselbitar i sanden.

Man tror att schimpans och människa gick skilda vägar för mellan 5 och 7 miljoner år sedan. En gren utvecklades till schimpanser och den andra grenen blev Homo sapiens. Det finns flera fossil från Afrika som stöder denna teori.

En ny studie som publicerades i PLoS One i maj kastar nu in några nya fossilerade pusselbitar. Ett team med forskare från bl a Tyskland och Bulgarien hävdar att fyndet av en 7 miljoner år gammal apa med namnet Graecopithecus i själva verket är en förmänniska, en hominin. Det sensationella med detta fynd är att det är från östra Medelhavet, inte Afrika.

7,175 miljoner år gammal underkäke av Graecopithecus freybergi. Foto:Wolfgang Gerber, University of Tübingen


Redan 2012 upptäckte Nikolai Spassov och hans bulgariska kollegor en sju miljoner år gammal aptand. Nu har han tillsammans med tyska och kanadensiska experter forskat djupare och de drar slutsatsen att tanden tillhör en hominin - en tidig förmänniska. Dessa homininer levde i Europa långt efter att övriga europeiska apor dött ut.

För 12 miljoner år sedan var Europa ett paradis för apor. Det fanns stora skogar. Men för omkring 10 miljoner år sedan försvann skogarna och savannerna bredde ut sig. Aporna försvann. Några apor reste sig på två ben och anpassade sig till livet på savannen som krävde ekonomiska förflyttningar på två ben. Apan blev löpare. Det kanske började i Europa?

De äldsta homininerna som hittats innan detta fynd (det återstår om övriga forskare också erkänner Graecopithecus som hominin) är Sahelanthropus som levde för 6-7 miljoner år sedan. Graecopithecus är äldre än så. Genom datateknik fastställde forskarna Graecopithecus ålder till omkring 7,2 miljoner år.

I studien läggs ett nytt pussel av människans förhistoria. Homininer kan ha splittrats från schimpansens evolutionslinje i östra Medelhavet tidigare än 7,25 miljoner år sedan. Vår sista gemensamma anfader skulle då komma från östra Europa. Bevisen består av en tand och en käke. Det låter inte som så mycket, men faktum är att paleontologer inte brukar ha så mycket mer än så.

Vi vet inte mycket
Framtiden får visa om våra förfäder kommer från Europa, Afrika, Asien eller Grönland. Vi sitter fast i våra föreställningar. Darwin trodde att människan kom från Afrika eftersom det fanns stora apor där, sedan fastslogs människans urhem till Afrika på 1950-talet av Louis Leakey. Men för tolv miljoner år sedan fanns det stora apor i Europa. Begrepp som Afrika och Europa har bara funnits i våra hjärnor i några tusen år. För sju miljoner år sedan fanns inte Afrika. Det fanns flera olika arter av apor och kanske också flera människoarter som förflyttade sig för att överleva. Det spelar kanske ingen roll vart människan uppstod, men nya fynd visar att vår historia är mycket mer komplex och att sanningen är ett evighetspussel.

Läs mer om evolution, hjärna och löpning på Hjärnfysikbloggen.Inga kommentarer:

Skicka en kommentar