onsdag 2 oktober 2013

Lycka är att vara upptagen

Enligt en ny studie är man som mest lycklig om man har fullt upp men inte känner sig stressad. Det låter vettigt. Lagom är bäst. Men oftast har man antingen fullt upp och är stressad eller så är det alldeles för lugnt. Det är en svår balansgång. När jag springer kan jag reglera detta. Då har jag fullt upp med att springa men jag känner mig inte stressad, jag jagar (oftast) inte en tid. Annat är det på tävling. Då jagar jag en tid. Då är jag stressad före och under. Efteråt är jag lite utbränd. Det är väl därför jag inte tävlar så mycket. Tävlingar sliter på sådana som mig.

Just nu är jag i en återhämtnings- och uppbyggnadsfas. Jag springer långa, lugna pass som bygger upp min aeroba grundkondition. Jag känner ingen stress. Jag springer ut och kommer tillbaka med en skön känsla. Det gör inte ont någonstans. Jobbet känns lite mer stressigt, för jag vet inte riktigt vad som händer, vad som kommer att hända och vad jag ska göra resten av mitt arbetsliv. Ska jag fortsätta i gamla, trygga fotspår, eller kasta mig på något nytt, ramla av och slå ihjäl mig? Det känns som att jag väntar och ser och tar ett steg i taget, en dag i sänder och det blir veckor, år och decennier.

Dagdrömmar och sex
I den nya studien såg man att folk helst gjorde ingenting, om de fick möjlighet att välja. Men det krävdes bara litegrann, som t ex en liten bit godis, för att de skulle bli aktiverade. Vi är utrustade med ett belöningssystem och det måste finnas någon slags belöning, för den ansträngning vi gör. Annars blir de flesta sittande. En belöning kan vara en sak eller en känsla. Det spelar ingen roll. Bara att vi vet att den finns.
Tre drömmare.
Det behövdes alltså bara en liten, liten belöning för att komma igång och de som kom igång var dessutom lyckligare när de gjorde någonting istället för ingenting. Trots det behövde de en ursäkt för att komma igång. Jag känner igen det. Jag gillar att lära mig nya saker och att träna och båda dessa aktiviteter är sin egen belöning. Men när det gäller andra saker, som att ... då vill jag inte riktigt, ...men, när jag väl kommit igång, då tycker jag det är roligt och meningsfullt. Det krävs en spark eller en belöning av något slag. Så länge jag är sysselsatt är jag ganska nöjd. Men det är inte hela sanningen. En stor del av tiden är jag någon annanstans. Tankarna vandrar iväg. De ger sig av lika lätt oavsett om jag är upptagen eller ledig. Det gäller inte bara mig. De flesta människor dagdrömmer. I en studie fick 2250 personer anmäla via sin mobil vad de tänkte på och vad de gjorde vid slumpmässiga tidpunkter. Nästan hälften tänkte på något annat än vad de gjorde. Av denna hälft tänkte 43 % på något trevligt och 27 % på något otrevligt och resten på något som var varken eller, som bussar eller trottoarer. Den enda gången folk inte dagdrömde var när de hade sex, står det i studien, och då ska man kanske tro på det. Fast folk svarar inte alltid ärligt, särskilt inte när det gäller sådant som förekommer i sängkammaren. Hursomhelst tror jag att de som tänkte på något annat tänkte till 100 procent på någon trevlig. Just nu tänker jag dock mest på hur de rapporterade via sin mobil just vid de tillfällena.

Fokusera på det du gör
Det intressanta var att samtliga, oavsett typ av dagdröm, kände sig betydligt mindre lyckliga, enligt dem själva, än de var när de var upptagna av sin sysselsättning.

Forskarna drog slutsatsen att:

" ... den mänskliga själen är en vandrande själ och en vandrande själ är en olycklig själ. Den unikt mänskliga förmågan att tänka på något annat kom med en känslomässig kostnad."

Sammantaget fann man i denna studie att vad folk tänkte gav bättre förutsägelser för hur lyckliga folk kände sig jämfört med vad de verkligen gjorde.

Allt detta tyder på att det är bra att vara uppmärksam och att inte dagdrömma alltför mycket. Det är också bättre att göra någonting än ingenting, trots att de flesta föredrar att inte ta itu med någonting. Att jobba på gör oss lyckligare, så länge vi är tillräckligt fokuserade, så att vi inte låter dagdrömmarna lyfta tankarna långt bort från här och nu.

Lyckan är ganska konstant
Trots att vi blir allt rikare, får allt fler mobiler och bilar, blir vi inte lyckligare. Forskningen visar att vi blir lyckliga när vissa grundläggande behov uppfylls, sedan är lyckan konstant. Sambandet mellan välstånd och lycka är alltså ganska svagt, däremot tycks det alltså finnas ett samband mellan lycka och hur sysselsatt man är utan att vara stressad. Detta bekräftas i ytterligare en ny studie som tittade på amerikanernas lyckoutveckling. De som var lyckligast i den studien, var de som hade lite tid över till annat utan att vara stressade över detta faktum. Ungefär en tiondel av alla amerikaner kände så och de var upptill en fjärdedel lyckligare än resten.

Vi blir allt rikare, men lyckan står och stampar på samma ställe.
Jag gissar att de som hittar lyckan till stor del gör det tack vare sin personlighet. En del vill inte vara lyckliga, andra gör allt för att finna lyckan och en del bara är lyckliga.

Uppnå flow lite då och då
Jag vet i alla fall när jag känner mig bekymmersfri. Det är när jag har flyt. När livet bara flyter och man får saker gjorda utan att vara pressad. Det stämmer med studierna ovan. För omkring 40 år sedan myntade den svårtstavade ungerska professorn Mihaly Csikszentmihalyi begreppet flow. Han definierade det som ett tillstånd när man är helt absorberad av sin uppgift, så att man nästan smälter samman med den. Oftast händer det när man gör något man gillar och man har kunskapen att göra det bra. Man glömmer sig själv, att äta och att sova. Ingenting känns jobbigt eller ansträngande. Det är som runners high.
En flowkarta. Det är flow uppe till höger man ska sträva efter. Upphetsning (arousal) ligger nära flow och stimulerar att man skaffar sig kunskap för att nå flow. Om man befinner sig i Control krävs det mer utmaningar för att hamna i flow. Ett stort problem i samhället är att många är utråkade, oroliga och känner apati. De behöver kanske inte så mycket mer pengar utan snarare mer utmaningar och kunskap för att röra sig mot flow.
De flesta som en gång upplevt flow vill uppleva det igen. Det är något som etsar sig fast sig i hjärnan. Flow är motsatsen till att vara uttråkad eller stressad. Det finns mycket forskning som visar att människor som upplever mycket flow i livet har högre livskvalitet och de tycker att livet känns mer meningsfullt. Flow ger mening, kanske för att vi glömmer oss själva lite grann. Vi blir ett med våra uppgifter, vänner, utmaningar, eller vad det nu är som framkallar flow.

Drömmare är kanske lite olyckligare än de som inte drömmer alls. Men lite måste man drömma. Kreativitet är kopplat till drömmar. Jag tror all stor konst är en kombination av drömmar och flow. Det är bra att befinna sig i ett flow, men vi behöver alla andra rutor också för att leva ett komplett liv. Ingen kan leva - eller leva med en person - i ständigt flow. Vissa stunder har jag t o m varit apatisk, suttit med ryggen lutad mot origo och deppat över brist på utmaningar och avsaknad av kunskap. Det är i alla fall en bra utgångspunkt. Allt kan bara bli bättre:)

4 kommentarer:

  1. Jag känner kanske lite igen mig den studien men inte alltid eller oftast inte. Eller?? Jag känner mig otroligt stressad av att inte göra nåt. Kanske är det därför att jag inte har ett flow? Jag känner mig konstant stressad av att göra ingenting. Kanske inte kroppen men hjärnan stressar och sen deppar den ihop. Löpning är en grej som ger mig balans en liten stund, precis som en alvedon, dövar smärtan men symtomen återkommer när det släppt. Som du säger, skola om sig kasta sig in i nytt o slå ihjäl sig? Eller stå kvar och stampa? Hm...jag hoppas att jag skolar om mig och kastar mig in i nytt. Ska trots jobba många år till.

    SvaraRadera
  2. Flow-upplevelse är som ett knark.;-)

    SvaraRadera