torsdag 13 januari 2011

Sitt inte och titta inte på TV

Bättre aktiv än passiv. Det slås fast i två nya intressanta forskarrapporter.

Forskarrapporten som fastslår att aktivitet är bra fann att personer som tränar uthållighet åldras med värdighet. Långa löppass öppnar upp stamceller i musklerna och ökar deras förmåga att föryngra sig med nya celler.

Muskler och skelett fungerar och åldras tillsammans. När forskarna undersökte råttor som sprang långa sträckor såg de att antalet stamceller ökade. Normelt sett brukar de minska med stigande ålder. Man fann att antalet stamceller ökade efter ett hårt träningspass 20 minuter om dagen under en 13-veckors period. De yngre råttorna fick en 20- till 35-procentig ökning av det genomsnittliga antalet stamceller per muskelfiber. De äldre råttorna uppvisade en 33- till 47-procentig ökning i antalet stamceller.

Uthållighetsträning ökade också de gamla råttornas "spontaneous locomotion". Åldrande brukar annars betyda färre spontana förflyttningar. Äldre personer brukar ofta bli sittande framför teven när de väl satt sig, vilket enligt den andra forskarrapporten riskerar att förkorta deras liv.

För mycket tv-tittande leder till hjärtproblem. Man skulle kunna tro att det beror på de dåliga tv-programmen, men det är själva sittandet framför en skärm som dödar. Det är också farligt att sitta framför datorn på sin lediga tid.

Det går an om man har nio liv
Faktum är att jämfört med den som spenderar mindre än två timmar per dag framför en bildskärm, löper den som tillbringar fyra timmar eller mer framför den 48 % ökad risk för dödsfall. För den som tillbringar två eller flera timmar per dag framför skärmen ökar risken för hjärtsjukdomar med ca 125 %. Dessa kopplingar såg man oberoende av traditionella riskfaktorer som rökning, högt blodtryck, BMI, social klass och motion.

Hur hinner du med?
Jag får ibland frågan hur jag hinner träna så mycket och vad jag gjorde innan. Jag tycker att frågan är felställd. Jag tränar inte mycket. Jag tränar kanske 20-25 timmar i månaden, det blir 5-6 timmar i veckan, vilket är mindre än en timme om dagen. Det är inte mycket. Det är den tid en dålig tv-såpa tar och den både stjäl en timme och förkortar livet, enligt studien ovan. Och vad gjorde jag innan? Jag tror mycket tid gick till att slötitta på program som egentligen inte intresserade mig. Jag har bytt en timme i soffan mot en timme i skogen. Nu slötittar jag sällan, fast ibland är det skönt att koppla av och låta fjärrkontrollsgenen styra. Jag tror inte att jag kommer upp i den livsfarliga dosen två timmar om dagen, såvida man inte räknar in datortiden. Men är aktivt bloggande jämförbart med passivt tv-tittande? Jag tycker och tror inte det.

En rumpa på två ben
Vår största muskel - gluteus maximus - har vi utvecklat som motvikt när vi springer. Om vi inte hade en rumpa skulle vi trilla på näsan, för löpning är en serie kontrollerade fall framåt. När vi faller framåt i löpsteget så kontraherar gluteus maximus. När vi går är muskeln dock helt slapp (känn efter själv). Inget annat djur har en så stor skinkmuskel. Inte ens vår närmaste släkting schimpansen. De har en liten bakdel för de springer inte på två ben. De vaggar fram. Vår rumpa är gjord för att springa med, inte för att sitta på. Det kanske inte är tv-tittandet som är farligt, utan själva sittandet. Om vi gick på ett ett gåband två timmar om dagen framför en teve tror jag inte hälsan skulle ta skada. Därför tycker jag forskarna borde formulera om sin hypotes. Det är inte tv-tittande, utan tv-sittande som dödar oss i förtid.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar