torsdag 1 juni 2017

Hur du får smidiga blodkärl

Kan du ha lika fina smidiga, friska blodkärlen när du är 70 som när du var 20? Det är möjligt, men inte lätt, visar ny forskning. Om du äter bra mat och tränar regelbundet, har du en chans att bibehålla ungdomens friska kärl, enligt en ny studie som samlat data från 3 200 personer äldre än 50 år inskrivna i Framingham Heart Study - ett långsiktigt projekt som drivs av the U.S. National Heart, Lung, and Blood Institute.

Med tiden styvnar blodkärlen och blodtrycket stiger, vilket ökar risken för hjärtsjukdom och stroke, säger Dr Teemu Niiranen, forskare vid Boston University School of Medicine. "We didn't find any magic bullet that kept people's blood vessels young. It seems that these are people who just lead a very healthy lifestyle”.

Hjärtsjukdomar är en livsstilssjukdom. Sedan länge kännetecknas vardagen i väst - och nu också syd, öst och nord - av dåliga matvanor och stillasittande.

Men hos folkslag som lever som jägare och samlare eller som småbrukare, är högt blodtryck ett undantag, inte en regel. De äter för att överleva. De måste anstränga sig för att skaffa mat. Det friskaste folket i världen rör sig omkring 15000 steg per dag långt in i ålderdomen.

Jägare och samlare dör av infektioner, inte av hjärtfel.

Att hålla vikten, låga kolesterolnivåer och att inte utveckla diabetes är nyckeln till att hålla blodkärlen unga och smidiga, säger Niiranen.

I studien sökte forskarna efter en koppling mellan hälsosamma kärl och hur väl personer uppfyllde sju hälsomål som formulerats av American Heart Associations. Det visade sig att de som uppnådde sex av sju mål hade 10 gånger större chans att ha friska blodkärl på ålderdomen jämfört med de som missade alla mål

De sju målen:

• Normalt blodtryck
• Lågt kolesterol
• Lågt blodsocker
• Aktiv livsstil
• Ät bra mat
• Håll vikten
• Sluta röka.

Friska blodkärl minskade risken att utveckla hjärtsjukdom eller stroke med 55 procent. Forskarna har inte hittat ungdomens källa, men studien ger insikt om ungdomens kärl.

Sammantaget hade knappt 18 procent av deltagarna friska blodkärl. Ju yngre, desto mer sannolikt att ha friska kärl, visar studien. Ungefär 30 procent av de i åldern 50-59 hade också friska blodkärl, men bara 1 procent av de som var 70 eller äldre och det rörde sig nästan bara om kvinnor i den kategorin.

Jag uppfyller sex mål av sju. Det ger mig 10 gånger så stor chans som Homer att få friska blodkärl. Tyvärr kan jag inte sluta röka och jag har ingen lust att börja bara för att sluta.
Läs mer om hälsa, löpning och hjärnan på Hjärnfysikbloggen.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar