söndag 12 maj 2019

Paus

Genom att lära dig något nytt blir du bättre. Du blir bättre på att möta livets utmaningar. Du kan aldrig sluta lära dig, eftersom världen förändras och du måste lära dig för att klara av dessa förändringar. En ny studie ger dig några tips om hur du bör göra för att lära på ett bra, uthålligt sätt.

Hur lär du dig? Genom att plugga 8 timmar om dagen? Nej, du kan inte bara plugga som du gjorde till nästa tenta. Lärande är något som pågår hela tiden. Det visas i en ny studie som publicerades för några veckor sedan. En av studiens författare, Leonardo G. Cohen (tur det var ett G där), skriver att:

"Everyone thinks you need to 'practice, practice, practice' when learning something new. Instead, we found that resting, early and often, may be just as critical to learning as practice”.

Tidiga och återkommande avbrott var minst lika viktiga som att plugga. 


Bättre avbrott hjälper hjärnan

I noticed that participants’ brain waves seemed to change much more during the rest periods than during the typing sessions,säger studiens huvudförfattare Marlene Bönstrup. Det gav henne idén att se närmare på när lärande faktiskt händer. Är det under träning eller vila?

Det visade sig att testpersonernas hjärnvågor förändras mer under vila än under träning. Så när sker lärande? Under träning eller vila? 


Foto: rawpixelPixabay

Först fann de att prestation förbättrades främst under vilopauserna och inte medan de tränade på testerna. Dessutom var förbättringarna mycket större nästa dag, vilket tyder på att tidiga avbrott var viktiga för lärandet.

Sedan kunde forskarna se samband mellan hjärnvågor, så kallade beta-vågor, som korrelerade med de förbättringar som gjordes under vila

"Our results suggest that it may be important to optimize the timing and configuration of rest intervals when implementing rehabilitative treatments in stroke patients or when learning to play the piano in normal volunteers,"


Istället för att försöka lära dig allt nytt på en gång bör du bryta ner uppgifterna i små delar med vila emellan. Ge dig sedan chansen att sova i åtta timmar. Repetera och plocka ut kunskapen. Det är en bra strategi. Så skulle man ha gjort.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar