fredag 26 juni 2020

Gazzine - Du är född till löpare

Är människan född till löpare? I sin bok Born to Run skriver Chris McDougall om Tarahumara-indianerna vars livsstil handlar om löpning. Alla springer – män och kvinnor, gamla och unga. De springer hundratals kilometer i enkla sandaler. 
Foto: Emma Simpson / Unsplash

Tarahumara visar att människan egentligen är född till löpare. I vår moderna, bekväma värld har vi kanske tappat kontakten med vårt ursprung på savannen.

Född till löpare

För några år sedan visade evolutionsbiologen Dan Lieberman att utvecklingen från apa till människa skedde genom en rad anatomiska förändringar kopplade till löpning. Hälsenan blev längre så att den kunde lagra och ge energi som en fjäder. Det minskade energiåtgången under löpning ...

Läs fortsättningen här.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar