onsdag 25 december 2019

Hur du andas påverkar minnet och beslutsamhet

Påverkas ditt minne och dina beslut av hur du andas? Ja, en studie visar att du minns bättre och fattar snabbare beslut om andra människors känslor under inandning jämfört med utandning. Denna effekt försvinner om du istället andas genom munnen. 

Studien visade på en en stor skillnad i hjärnaktivitet mellan inandning och utandning. När du andas in - och suger in molekyler från världen - stimuleras nervceller i luktbarken, amygdala och hippocampus. 

Bild: mohamed Hassan från Pixabay
Eftersom amygdala är starkt kopplad till nya intryck (det är dock fel att tro att rädsla finns i amygdala), fick 60 personer fatta snabba beslut om känslomässiga uttryck medan forskarna registrerade deras andning. 

Under inandning fattade personerna snabbare beslut om de ansikten de såg, men det gällde bara när de andades genom näsan. Under näsinandning är det som om hjärnan synkroniseras. 

Minnet bättre under inandning

I ytterligare ett experiment testades minnesfunktionen som är knuten till hippocampus. Personerna fick se en bild och sedan försöka komma ihåg vad de sett. Denna återkallelse var bättre om personerna tittade på bilderna under inandning genom näsan. 

Varför fungerar näsan på det sättet? Jo, en snabb andning kan vara fördelaktig i en farlig situation. Om du känner panik andas du snabbare. Därmed kommer du att använda proportionellt mer tid till inandning än när du är lugn. Således kan snabbare andning ha en positiv inverkan på hjärnfunktionen och resultera i snabbare respons på hot i miljön. 

En studie från karolinska bekräftar att näsandning påverka hur minnen konsolideras. Om du ​​andas genom näsan istället för munnen efter att ha försökt lära dig en uppsättning lukter, kommer du ihåg dem bättre, enligt forskarna.

Näsan är bättre på att andas

En anledning till att ingen tidigare forskat på in- och utandning genom näsan och minnet beror på att laboratoriedjur - råttor och möss - inte andas genom munnen. Det är i stort sett bara stressade människor som andas genom munnen. Näsan har utvecklats för att känna av och filtrera vilka molekyler som finns i närheten. Det är lärande. Munnen har utvecklats för att tugga sönder och äta. Om min katt plötsligt andades genom munnen skulle jag bli orolig.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar