lördag 9 november 2019

Ny kunskap om anorexia nervosa

En global studie, ledd av forskare vid King's College London och University of North Carolina i Chapel Hill, visar att anorexia nervosa delvis är en genetisk störning. Kanske kan denna kunskap leda till effektivare behandlingar i framtiden. 

Anorexia nervosa är en allvarlig och potentiellt livshotande sjukdom. Symtom på anorexi kan inkludera en farligt låg kroppsvikt, rädsla för att gå upp i vikt och en förvrängd kroppsbild. Sjukdomen drabbar mellan 1-2% av alla kvinnor och 0,3 % av alla män och har den högsta dödligheten av alla psykiatriska sjukdomar. 

I studien deltog 17000 personer med anorexia nervosa och en kontrollgrupp på 55000 personer. Forskarna identifierade åtta genetiska varianter som kunde kopplas till sjukdomen. Det tyder på att störningens genetiska ursprung är både metaboliskt och psykiatriskt. Den genetiska basen för anorexia nervosa överlappar andra psykiatriska störningar som tvångssyndrom, depression, ångest och schizofreni. 

Foto: Andrei Lazarev på Unsplash

Genetiska faktorer associerade med anorexia nervosa påverkar också fysisk aktivitet, vilket kan förklara tendensen för personer med anorexia nervosa att vara mycket aktiva

Metaboliska avvikelser som ses hos patienter med anorexi nervosa tillskrivs oftast svält, men studien visar att metaboliska skillnader också kan bidra till utvecklingen av störningen. Det är därför viktigt att beakta både metaboliska och psykologiska riskfaktorer när man undersöker nya sätt att behandla denna allvarliga sjukdom. 

Handlar inte om utseende

Cynthia Bulik är en av forskarna bakom studien. Hon är kanske världens ledande expert på anorexia och är just nu verksam i Sverige på KI. Hennes forskning visar att det finns en tydlig biologisk avvikelse hos patienter med anorexia nervosa. De reagerar på hunger på ett paradoxalt sätt - de mår bättre av att äta mindre.

Cynthia Bulik. Foto: Ulf Sirborn.
I väst tror många att anorexia nervosa handlar om utseendefixering. Men sjukdomen är också vanlig i Asien och där pratar inte patienterna om sin vikt. Det finns även historiska dokument där den biologiska beskrivningen av sjukdomen förklaras med att de drabbade vill komma närmre Gud. Bulik menar att det är förenklat att hävda att anorexia nervosa beror på utseendefixering.

Om du har träffat svårt sjuka patienter - som ser ut som levande döda - förstår du att det inte handlar om att banta för att bli smal som en fotomodell, säger hon. 

Likheter mellan fetma och anorexia

Du blir förmodligen irriterad och väldigt fokuserad på att få tag i mat när du är hungrig. Personer med anorexia, som ofta mår dåligt redan från början, upptäcker - kanske i samband med en diet - att de mår bättre när de minskar intaget av mat. De upptäcker att de tvärtom mår bättre och känner sig lugnare av detta. Orsaken bakom detta tror Bulik handlar om gener. Kruxet är att ta reda på dessa geners biologiska funktioner och hur de kan förklara det paradoxala beteendet hos dessa patienter vid näringsbrist. Andra sjukdomar vill patienten bli frisk från men det gäller inte på samma sätt vid anorexia. Botemedlet är till synes enkelt, men det är just det som gör det så svårt när en så stor del av livet kretsar kring mat. 

Det finns även intressanta genetiska kopplingar mellan anorexia nervosa och fetma. Av någon anledning verkar generna i helt motsatt riktning. Personer med fetma som gått på diet går ofta upp i vikt igen efteråt. Anorektiker som fått behandling kan däremot lätt tappa i vikt igen efteråt. Det tycks som om fetma och anorexia ligger i varsin ände på samma skala.
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar