lördag 13 mars 2021

Nattarbete ökar risken för vissa typer av cancer

En ny studie ger nya ledtrådar till varför nattarbete ökar risken för vissa typer av cancer. Det verkar som att nattarbete stör naturliga dygnsrytmer i cancerrelaterade gener, vilket gör cellerna mer sårbara för DNA-skador och att cellens DNA-reparatörer inte kommer i rätt tid.

Det finns en central biologisk klocka i hjärnan, men nästan alla celler i kroppen har också egna inbyggda klockor. Dessa cellklockor styrs av rytmiska klockgener vars aktivitet varierar under ett dygn. 

Forskarnas hypotes i den nya studien var att gener kopplade till cancer också kan vara rytmiska och att nattarbete kan störa denna rytm.

Nattskiftsarbete kan kopplas till ökade DNA-skador och sämre DNA-reparationsmekanismer, vilket kan vara en förklaring till förhöjd cancerrisk. Bild: Bala Koritala.

För att testa detta genomförde de ett simulerat skiftarbete där 14 deltagare tillbringade sju dagar i sömnlaboratoriet. Hälften av dem jobbade under natten i tre dygn, medan den andra hälften jobbade på dagen. Därefter gjordes tester.

Det visade sig att rytmerna hos många cancerrelaterade gener skilde sig åt. Det gällde särskilt gener som kodade för proteiner ansvariga för DNA-reparation. Man såg också att det fanns fler DNA-skador hos de som jobbat på natten och att de var mer känsliga för strålning.

Jag sover gott

Jag har aldrig jobbat natt, men som student vred jag dygnet och gick till sängs när andra åt frukost. Det känns obegripligt nu, men jag var ganska obegriplig. Nu prioriterar jag sömnen. Jag lägger mig och kliver upp samma tid, dricker inget kaffe efter lunch, har en kvällsrutin, osv. Det har förbättrat sömnen rejält. Jag tror mitt minne blivit bättre och jag är inte trött mitt på dagen. På morgon är jag trött, men det ska man vara om man inte vaknar uppumpad med stresshormoner redo för kamp.

Enligt appen Sleep cycle sover jag 100 procent ganska ofta nu. Det gjorde jag en gång mellan 2015 och 2018. När jag var yngre kanske jag låg på 40 procent.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar