fredag 19 januari 2018

Elitidrottare lever längre än sina bröder

Tidigare elitidrottare lever längre än sina bröder. Dessutom är deras hälsovanor bättre. Det visar en studie från Master of Health Sciences vid Jyväskylä universitet. Studien omfattade totalt 900 tidigare elitidrottare och deras bröder.

" Across all age groups, former elite athletes survived on average 2 to 3 years longer than their brothers, but at an old age there were no significant differences in all-cause mortality. Former endurance sports athletes lived longer than power sports athletes. Correspondingly, endurance sports athletes' brothers lived longer than power sports athletes' brothers," säger studiens författare Titta Kontro i ett pressmeddelande.

Tidigare elitidrottare hade bättre hälsa, de rökte mindre och var fysiskt mer aktiva än sina bröder. Det fanns dock inga stora skillnader i rörlighet, fysisk eller psykosocial funktion i det dagliga livet mellan bröderna förutom att den psykiska hälsan var något bättre hos de fd. elitidrottarna.

Uthållighetsidrottare levde alltså längst av alla. Dessutom hade de bättre hälsa. Det senare låter bra. Det finns inga garantier i livet och gener kan fälla avgöranden, men man kan minska risken bl a genom uthållighetsträning.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar