Vetenskapsnyheter


Uppdaterar inte längre den här sidan utan alla nyheter finns här: Hjärnfysik.Längden på telomerer förutsäger livslängden
Längden på telomererna som sitter längst ut på kromosomerna kan förutsäga en individs förväntade livslängd. Det skriver några forskare som studerat en fågelart på Seyshellerna. Telomererna blir kortare för varje celldelning och därmed en indikator på ålder. Studien sträckte sig över 20 år och man fann att längden på telomererna var en bättre indikator på hur långt fåglarna hade kvar att leva än deras ålder. Med tanke på att löpning förlänger telomererna är det intressant.

En timme TV förkortar livet med 22 minuter
En studie från Australien visar att TV-tittandet minskar medellivslängden med 1,8 år för män och 1,5 år för kvinnor. De som tittade mer än 6 timmar om dagen minskade son livslängd med 4,8 år. I snitt minskade en timme framför teven livet med 21,8 minuter.

Medelålders blir smartare av träning
Fyra månaders träning med högintensiva intervaller gör oss medelålders smartare, enligt en ny studie. De överviktiga deltagarna i studien minskade dessutom sitt midjeomfång och insulinskänsligheten förbättrades.(20121029)

Diabetiker bör träna
För personer med typ 2 diabetes och som inte tränar minskar risken att dö med 67 % om de börjar träna 3 gånger i veckan.(20121021)

Människan är allätare
Nya fynd av fossil visar att vi härstammar från från allätare. Tidigare fanns en gren som bara åt växter, men den dog ut. En allätare har helt enkelt fler alternativ. (20120809)

Kaffe förbättrar musklerna hos äldre
Allt fler studier ger stöd för att kaffe i måttliga mängder är bra. I en ny studie såg man att kaffe förbättrade styrkan hos äldre, vilket minskar riskerna för fall och skador.(20120630)

Antibakteriella medel skapar allergier
En ny studie visar ett samband mellan användande av antibakteriella medel i diskmedel, munsköljmedel och tandkräm och risk för allergi hos barn. Studien ger stöd för den så kallade hygienhypotesen.(20120619)

Kalorirestriktion ger yngre hjärta
Personer som begränsar sitt kaloriintag har hjärtan som om de vore 20 år yngre, visar en ny studie. Kalorirestriktion är intressant. Det finns något där. (20120605)

Lagom med vitamin D är bäst
En ny dansk studie som baseras på en kvarts miljon blodprov visar att för mycket vitamin D är relaterad till ökad dödlighet. För lite vitamin D, är som de flesta vet vid det här laget, är inte heller bra. Men studien visar att man bör vara försiktig med megadoser. Lagom är bäst, som det solen ger och piller under vinterhalvåret.(20120603)

Kvinnor som tränar och äter frukt och grönsaker lever längre
I en ny studie såg forskarna att de kvinnor som var mest fysiskt aktiva och åt mest frukt och grönsaker hade en åtta gånger större chans att överleva jämfört med de som åt mindre nyttigt och rörde sig mindre under de fem år som man följde en stor grupp kvinnor.(20120530)

Lagom jogging ökar livslängden
Regelbunden jogging ökar den förväntade livslängden för män med 6,2 år och kvinnor med 5,6 år, enligt nya data från Copenhagen City Heart Study. Mellan en och två och en halv timmars jogging per vecka i lågt eller genomsnittligt tempo levererar optimala fördelar för livslängd. Fördelarna följer en kurva så att livslängden ökar ju mer man tränar till en viss gräns, sedan sjunker fördelarna i takt med att man tränar alltför hårt.(20120507)

Vattenkrasse skyddar mot DNA-skador efter träning
I en studie sponsrad av Vitacress Sallader, fann man att vattenkrasse minskade skadorna på DNA efter ett träningspass, jämfört med en kontrollgrupp. Det räckte med att äta vattenkrasse två timmar innan träningen. Vattenkrasse är kanske bättre än antioxidantpiller, men lite skeptiskt ska man kanske vara till en studie som sponsrats av odlare av vattenkrasse. (20124028)

Usain Bolt kan springa snabbare
Usain Bolt, redan världens snabbaste man, kunde ha sprungit 0,18 sekunder snabbare än sitt eget världsrekord utan att springa fortare, det har en professor i matematik räknat ut. Om Bolt fick ner sin reaktionstid till 0,13 sek, vilket är i linje med övriga sprinters, skulle han tjäna några hundradelar. De övriga hundradelarna skulle han kapa genom att springa i maximal tillåten medvind på en höjd med minimalt luftmotstånd. Det nya världsrekordet skulle då vara 9,40. Nytt världsrekord men samma fart.(20120403)

Antioxidanter kan skada DNA
Ännu en studie som visar att naturen inte är ond och god utan ganska komplext. De ”goda” antioxidanterna kan både skydda celler och döda dem. Tills vidare tror jag man kan avstå från att köpa antioxidanter. Det finns tillräckligt i en varierad kost.(20120326)

Framfotalöpning botar kroniskt kompartmentsyndrom
Skenbensinflammation är en vanlig åkomma hos löpare. Åkomman är ofta ett tecken på felbelastning eller överbelastning av musklerna i underbenet. Hårt underlag och dåliga skor ofta kombinerat med en större ökning av träningsmängden utlöser ofta tillståndet. I en studie där 10 drabbade löpare fick lära sig att springa på framfoten visade det sig att alla 10 var nästan helt återställda ett år senare. En mycket intressant studie. (20120321)

Fysisk aktivitet viktigare än BMI
När forskare studerade BMI (Body Mass Index) och fysisk aktivitet i kombination fann man att fysisk aktivitet var viktigare för hälsorelaterad livskvalitet. Det är alltså viktigare att vara aktiv än att gå ner i vikt, fast det senare är ofta en positiv bieffekt av att vara aktiv.(20120321)

Vitamin D skyddar mot Alzheimer
Vitamin D3 aktiverar gener som bidrar till att stimulera immunförsvaret att rensa amyloid-beta-protein, enligt en ny studie. Amyloid-beta-protein är sedan länge förknippat med Alzhemier. Forskarna såg att dessa gener aktiverades av både curcumin, en kemikalie som finns i gurkmeja, och av vitamin D3. (20120306)

Broccoli skyddar mot cancer
Amerikanska forskare har upptäckt två anledningar till varför broccoli är så nyttig. Det handlar om epigenetik, dvs det sätt som gener aktiveras av t ex den mat vi äter. Det är ämnet sulforafan som är nyckeln. Cancer är en oerhört komplex sjukdom och det är oftast flera saker som gått snett och sulforafan kan motverka dessa fel på olika sätt. Läs mer här. (20120229)

Bra kondition underlättar inlärning
Kondition har en gynnsam effekt på kognitiva funktioner. Till exempel är risken mindre att fysiskt aktiva äldre människor försämrar sin kognitiva förmåga jämfört med stillasittande åldringar. I en ny studie fann man att en ökning av fysisk aktivitet förbättrar kondition och inlärningsförmåga hos både människor och djur. Det är dock inte känt om det beror på den förbättrade konditionen eller om det är själva nöjet i att träna som är orsaken. Men träna bör man.(20120226)

Byt håll ibland
Spring inte åt samma håll om du springer på bana. Det kan skapa skevheter i benmusklernas anpassningar så att ett ben blir starkare. Det kanske gäller skidåkning också. Vi börjar luta inåt om vi alltid åker medsols. Studien finns här. (20120214)

Tröttheten sitter i hjärnan
Forskare från universitetet i Zürich har för första gången funnit neurologiska bevis för att trötthet i muskler och förändringar i hjärnan är sammankopplade och spelar en nyckelroll i hur vi upplever trötthet. Forskarna upptäckte en mekanism i hjärnan som utlöser en reducering av musklernas prestanda, vilket förhindrar att de fysiologiska gränserna överskrids. Anhängare av teorin om en central governor har spekulerat om en sådan mekanism och denna upptäckt stärker därmed denna teori.

I den första studien visade forskarna att nervimpulser från muskeln - ungefär som smärta - hämmar det primära motorbarken under krävande träning. De har också funnit att det är thalamus och insulära loben som ökar aktiviteten strax innan man känner sig trött - områdena som analyserar information som tyder på ett hot mot organismen, såsom smärta eller hunger. Signalen förmedelas via insular cortex. Forskarna såg att kommunikationen mellan insulära loben och den primära motorbarken blev mer intensivt allteftersom tröttheten ökade. Detta kan ses som bevis på att de neuronala systemet inte bara informerar hjärnan, utan också har en reglerande effekt på motorisk aktivitet. (20120208)

Laktosintolerans är ingen sjukdom
En grupp läkare ifrågasätter diagnosen laktosintolerans i läkartidningen. ”Det är ingen sjukdom – utan ett normaltillstånd”, säger överläkaren Lena Grahnquist. I norden är det p g a vårt speciella klimat varit en överlevnadsfördel att bryta ner laktos, men i större delen av världen är det vi som är avvikare. Det var på tiden att någon uppmärksammde denna "diagnos". Efter 40 tror jag alla ska vara försiktiga med mjölkprodukter.(20120202)

Motion mot depression
Kroniska sjukdomar leder ofta till att människor blir inaktiva. Man vet sedan tidigare att motion kan minska depressiva symtom, men fram till nu har det inte gjorts någon systematisk genomgång av alla studier på området. Amerikanska forskare gick igenom 90 olika studier av mer än 10 500 patienter och man fann att motion kunde minska på depressiva symptom med 22 %. Ju mer patienterna tränade, desto större effekt och det var patienter med de mildaste symptomen som förbättrade sin psykiska hälsa mest. (20120131)

Den levande planeten
Enligt en ny, spännande tvärvetenskaplig teori - som påminner om James Lovelocks Gaiahypotes - är hela jorden ett enda levande system. Teorin förklarar allt från livets uppkomst i universum till cellens funktion, enligt upphovsmannen Erik Andrulis. Molekyler, atomer och allt annat cirkulerar runt en singularitet och skiftar på något mystiskt sätt tillstånd fram och tillbaka. Hela teorin finns beskriven här.

Problemet med den vackra och tilltalande Gaiahypotesen var dess testbarhet. Jag läste boken Gaia för många år sedan och tyckte det var en underbar metafor, men hur testar man den? Det återstår att se om gyromodellen kan generera några testbara hypoteser. Annars stannar det bara vid en vacker teori. En av många som förklarar allt och därmed ingenting. (20120130)

Bakhal rullskida
Forskare vid Mittuniversitet har utvecklat en rullskida för klassisk åkning där man kan ställa in varierande fäste och glid. Enligt forskarna tvingar det åkarna att använda rätt teknik, de tvingas använda samma frånskjutsteknik som vid åkning i snö. Vanliga rullskidor har en bakspärrsmekanism som gör att man kan stanna mitt i en backe och ta sig fram hur som helst, vilket inte fungerar på snö och inte heller med den här nya skidan. Skidan kommer att börja tillverkas till sommaren. (20120127)

Dynamisk stretching påverkar inte prestanda
I en ny studie jämfördes en grupp som satt och en grupp som stretchade mellan två löpturer. I den andra löpturen kontrollerade forskarna hur långt löparna sprang och man såg inga skillnader i gruppen som stretchade och i gruppen som bara satt ner. Så slutsatsen tycks vara att dynamisk stretching inte påverkar uthålligheten för vältränade manliga löpare. (20120125)

Brunt fett bränner fett
Nyligen har man upptäckt att människor i likhet med bäbisar och björnar som sover och inte kan skaka sig varma har brunt fett som sköter den detaljen. Ett sätt att öka mängden brunt fett är att frysa. Kylan aktiverar det bruna fettet och ökar energiförbrukningen. Studien finns här och här står mer om brunt fett.(20120125)

Kolhydrater är olika
Kokta kornkärnor ger en mättnad som varar i upptill 16 timmar. Det visar en ny forskningsstudie där försökspersoner åt kokta kornkärnor till kvällsmål. Dagen därpå åt de signifikant mindre till lunch jämfört med vad de åt när de fick vitt bröd kvällen dessförinnan. Frukosten var densamma vid båda tillfällena. Det är skillnad på kolhydrater. Alla kalorier är inte lika.

”Det är väldigt nytt att kunna konstatera att vissa livsmedel kan ge en sådan här långvarig mättnad, och dessutom ge effekt på energiintaget”, säger Elin Johansson, doktorand i Industriell näringslära vid Lunds Tekniska Högskola och verksam inom universitetets Antidiabetic Food Centre, i ett pressmeddelande.

De kokta kornkärnorna stimulerar produktionen av mättnadshormonet GLP-1. Dessutom antas kornet ge en kombination av olika slags onedbrytbara kolhydrater, så kallade prebiotiska kolhydrater. Sådana kolhydrater blir näring åt de bakterier som verkar i tjocktarmen. Elin Johansson och hennes kollegor såg en ökad bakterieaktivitet i tarmen när testdeltagarna ätit korn. Men om kornen mals till mjöl uteblir en stor del av effekten - det är alltså hela, intakta kornkärnor som gäller.

Slutsatsen är att vi bör äta bröd med hela spannmålskärnor om vi nu inte kan avstå från kvällsmackan.(20120123)

Hårt träning ökar risken för förkylning
Om man vill undvika infektioner bör man träna lagom hårt. Tränar man för hårt ökar risken för infektioner i övre luftvägarna rejält. En vecka efter ett maratonlopp ökar risken med upp till 600 %.

I normalfallet kan man räkna med mellan 2 och 3 infektioner per år. För de som tränar normalt ligger antalet infektioner på mellan 1 och 2 eftersom träning stärker immunsystemet. Det är framför allt immunförsvarets NK-celler, naturliga mördarceller, som påverkas av intensiteten i träningen. Efter ett maraton lopp bör man alltså tvätta händerna och undvika hostande människor.(20120120)

Sittande är inte bra för mental hälsa
Flera studier har visat att långvarigt sittande är farligt för hälsan. Nu visar en ny studie att det dessutom är farligt för den mentala hälsan. Inte så konstigt egentligen eftersom kropp och själ är en och samma. Artikel.(20120118)

Inälvsmask kanske är bra
Forskning på möss visar att förekomst av inälvsmask främjar sårläkning i lungorna. Immunförsvarets reaktion på inälvsmask frisätter cytokiner som i sin tur lindrar inflammationer och skador. Vi har utvecklats tillsammans med parasiter och det kanske är så att vi mår bäst av att infekteras lite då och då, annars kanske bristen på verkliga fiender får immunförsvaret att attackera inbillade fiender, som den egna kroppen.(20120118)

Depression ger inflammation
Är inflammationer en konsekvens av eller en orsak till depression? Inflammationer är vanliga vid många sjukdomstillstånd och depression har kopplats till en ökning av c-reaktivt protein (CRP) som är en markör för inflammation. I en studie har forskarna följt en grupp barn till vuxen ålder och då såg man att ökning i CRP inte kunde förutsäga senare depression. Däremot såg man ett samband mellan depression och ökade nivåer av CRP, d v s att depression orsakar inflammationer. Forskarna misstänker att obehandlad depression i unga år kan leda till hjärt- och kärlsjukdomar och diabetes i medelåldern. De högsta nivåerna av CPR såg man hos de som haft återkommande och långvariga depressioner.(20120117)

Människan fiskaren
Forskare i Australien och Japan har hittat fiskkrokar och fiskben som är 42 000 år gamla, vilket tyder på att människan ägnat sig åt avancerat djuphavsfiske från båtar 30 000 år tidigare än man trott. Historien om oss flyttas hela tiden längre tillbaka. Reuters. (20120116)

Kontorsarbetare sitter för mycket
En typisk kontorsarbetare sitter omkring 5 timmar och 41 minuter per dag har en grupp engelska forskare kommit fram till. De fann också ett de som satt mycket på jobbet också satt mycket hemma och att det finns ett samband mellan tiden man sitter och mental hälsa, samt BMI. Eftersom så mycket forskning nu visat att sittadnet är farligt för hälsan, tyckte forskarna att man ska sätta upp en post-it lapp på datorskärmen som påminner om att man måste resa sig och gå runt lite då och då. (20120116)

Vi känner smaken av fett
Det finns en myt att vi känner fyra smaker och att de har varsin speciella plats på tungan. I själva verket känner vi smak i hela munhålan och smaklökarna är utspridda. Det finns ingen speciell plats för sött eller salt. Dessutom finns numer fem erkända smaker. Nu visar en studie för första gången att vi även har smaklökar för fett och vi är mer eller mindre känsliga för fettsmaken beroende på variationer i en gen. Studien finns här.(20120115)

Fria radikaler inte så farliga
Enligt en teori är det fria radikaler som är ansvariga för åldrandet och för första gången har man ny lyckats observera dessa processer i levande djur. I studier på bananflugor fann man bara en ökning av fria radikaler i flugans tarm och antalet ökade med ökad livslängd. De fann alltså inga bevis för att livslängden begränsas av fria radikaler. Forskaran gav flugorna antioxidanter för att testa den populära teorin att antioxidanter motverkar fria radikaler, men istället för den förväntade minskningen så ökade produktionen av fria radikaler.

Allt mer tyder på att vi kan avstå från att köpa antioxidanter. Antioxidanter och fria radikaler är viktiga signalämnen i cellerna och en massa tillsatser kanske rubbar ett finstämt samspel som utvecklats sedan de första cellerna började anpassa sig till syre i evolutionens gryning.(20120114)

Långsamma kolhydrater minskar inflammationer
I en studie på överviktiga fann man att en kost rik på långsamma kolhydrater, som fullkorn, baljväxter och andra fiberrika livsmedel, reducerar C-reaktivt protein (CRP) med cirka 22 procent som är en viktig markörer för inflammation. CRP är associerad med en ökad risk för många cancerformer samt hjärt-och kärlsjukdomar. Forskarna såg också en ökning av hormonet adiponektin, som hjälper till att reglera omsättningen av fett och socker hos de som åt långsammare kolhydrater.

Forskarna fann att det var livsmedlens glykemiska belastning eller glycaemic load (GL) som var avgörande. GL är ett sätt att korrigera det faktum att olika livsmedel påverkar blodsockernivåerna olika och är en slags tillämpning av glykemiskt index (GI). Linser och bönor har t ex ett GL som är tre gånger lägre än potatismos och ger ett mycket lägre insulinpåslag.

Deltagarna i studien utfodrades under 28 dagar med mat rik på kolhydrater, fast med olika GL. Kosten var identiska i kolhydratinnehåll, kalorier och makronäringsämnen och därmed kunde forskarna dra slutsatsen att förändringarna i biomarkörer som C-reaktivt protein enbart berodde på skillnaden i GL. Alla kolhydrater är inte skapade lika. Det är kvaliteten på dem som avgör. (20120113)

Ju äldre desto gladare
Äldre personer är signifikant gladare än yngre personer. Psykologerna tror att det beror på kognitiva processer som hjälper oss att fokusera på och minnas positiva händelser och glömma negativa händelser. Alla somrar var soliga förr och på vintern förr var det minsann snö, o s v.

I en ny studie har man funnit att äldre personer som tittat på bilder på ansikten eller situationer tenderar att fokusera på och komma ihåg gladare ansikten mer och de sura, negativa minerna mindre. Andra studier har upptäckt att människor med stigande ålder blir bättre på att avveckla energitjuvar, d v s människor och situationer som tar på krafterna. Studien finns här.

Vi lever alltså gott på våra livslögner. Det stämmer, jag är nog lite muntrare nu än när jag var 20. (20120112) 

Omega 3 mot nervskador
Enligt en engelsk forskarrapport tycks det som att omega-3 fettsyror, som framför allt finns i fet fisk, har potential att skydda nerver från skada och de skulle kunna spela en betydande roll för snabbare återhämtning efter nervskada. Läs mer om rapporten här och mer om omega 3 här. (20120112)

Ultratävlingar och skador på hjärtat
I en studie på 40 personer som ägnar sig åt olika typer av uthållighetsträning såg man förändringar i hjärtat efter ansträngande tävlingar som maraton, triathlon och långa cykellopp. I de flesta fall var de helt återställda efter en vecka och hjärtmuskeln hade anpassat sig så att den ska klara av liknande utmaningar i framtiden. Men hos fem av löparna såg man mer permanenta skador i form av ärrbildning på hjärtmuskeln (fibros). Forskarna framhåller dock att man av detta inte kan dra slutsatsen att ultraidrott är skadligt, däremot tycks det som att ungefär 10% har en medfödd känslighet för att tävla i ultraidrotter och det är något man bör forska vidare på. Studie finns här och här och ett pressmeddelande finns här.

Det skulle inte förvåna mig om dessa studier kommer att basuneras ut som att det är farligt med ultraidrott eller farligt med idrott överhuvudtaget. Det påståendet har inget stöd i de nya fakta som studierna visar. Men en sak bör man tänka på och det är återhämtning. Efter en extremt ansträngande tävling som ett maraton behöver kroppen och framför allt hjärtmuskeln tid att återhämta och anpassa sig. Att ha bråttom att börja springa igen, kan straffa sig.(20120111)

Rödvin och bröstcancer
Måttligt med rödvin minskar risken för bröstcancer, enligt en amerikanskt studie. Tidigare har man trott att alkohol ökar nivåerna av östrogen, vilket ökar risken för bröstcancer. Men ämnen som finns i rött vin minskar tvärtom nivåerna av östrogen och därmed risken för bröstcancer. Man såg inte någon sådan effekt i vitt vin, eftersom dessa ämnen finns i druvornas skal. Rapporten finns här och mer om rödvin kan man läsa här.(20120110)

Vitamin D och depression
Sedan tidigare har man sett en rad kopplingar mellan brist på Vitamin D och olika sjukdomar. Nu har forskare också kopplat låga nivåer av vitamin D till depression. Det är inte helt klart hur sambandet ser ut, d vs huruvida brist leder till depression eller om depression i sig bidrar till lägre vitaminnivåer. Forskarna tror dock att vitamin D bl a påverkar signalsubstanser i hjärnan, vilket kan leda till depression. Nyheten hittar man här och mer om vitamin D här. (20120110)

Framfotalöpning och skador
I en intressant studie från Harvard jämfördes framfotalöpare med löpare som landade på hälen. I studien följde man 52 löpare, varav 16 landade på framfoten och 36 på bakfoten. Hela 74 % drabbades av någon sorts skada varje år, men de som landade på hälen hade dubbelt så många stressfrakturer som framfotalöparna. Det tycks alltså som framfotalöpning är signifikant bättre ur skadesynpunkt, men orsaken till denna skillnad är fortfarande inte helt klar. (20120110)