fredag 23 augusti 2019

Koppling mellan alla typer av fysisk aktivitet och minskad risk för tidig död

En ny studie stärker tidigare studier som visar att alla nivåer av fysisk aktivitet - oavsett intensitet - är förknippade med en lägre risk för tidig död hos medelålders och äldre. Studien visar också att stillasittande i 9,5 timmar eller mer per dag ökar risken för tidigt dödsfall.

Tidigare studier har visar att stillasittande är dåligt och att fysisk aktivitet är bra för hälsan, men dessa studier har ofta byggt på egenrapportering av motion och stillasittande. 

Foto Priscilla Du PreezUnsplash
För att hitta ett svar på hur mycket och hur intensivt man behöver röra sig analyserade forskare, under ledning av professor Ulf Ekelund vid Norges idrottshögskola i Oslo, studier som använt sig av en rörelsemätare (accelerometer). En sådan accelerometer mäter fysisk aktivitet i counts per minute, cpm och intensiteten kan delas upp i lätt, måttlig och hård. Lätt intensitet kan vara vardagliga aktiviteter som matlagning, tvätt och långsamma promenader. Snabba promenader, dammsugning och gräsklippning räknas som måttlig aktivitet, medan hård aktivitet är olika former av träning, tunga luft eller att exempelvis gräva ett dike. 

Forskarna samlade ihop 8 studier med sammanlagt 36 383 personer med en medelålder på 62 år. Dessa följdes under nästan 6 år och under den tiden dog 2149 (5,9%) personer. Efter att ha justerat för andra riskfaktorer fann forskarna att all nivå av fysisk aktivitet, oavsett intensitet, var förknippad med en betydligt lägre risk för dödsfall. 

Måttlig träning
Antalet dödsfall minskade kraftigt när total aktivitet ökade till 300 cpm, vilket ligger nära genomsnittet för amerikanska män. En liknande minskning av dödsfall inträffade efter 5 timmar lätt fysisk aktivitet per dag och måttlig fysisk aktivitet på 24 minuter per dag. 

Den största minskningen av risken för dödsfall (cirka 60-70%) var mellan det första kvartilen (minst aktivt) och det fjärde kvartilen (mest aktivt), med cirka fem gånger fler dödsfall hos de som var inaktiva jämfört med de mest aktiva. Detta stärker uppfattningen att all fysisk aktivitet är fördelaktigt. Forskarna fann också att 9,5 timmar eller mer av stillasittande dag var associerat med en  ökad risk för tidigt dödsfall.

Slutsats: sitt mindre och rör dig mer.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar