fredag 14 juni 2019

Bastubad lika krävande som träning

Ditt blodtryck och din hjärtfrekvens stiger under ett bastubesök, visar en ny studie. Ökningen är jämförbar med effekten av en måttlig träning. Däremot går du inte ner i vikt. Du tappar vatten, inte fett.

Tidigare har man trott att blodtrycket sjunker i samband med bastubad. Men faktum är att blodtrycket stiger. Denna ökning är jämförbar med effekterna av måttlig träning. Detta är en av slutsatserna från en nyligen genomförd studie utförd av idrottsforskare vid Martin Luther University Halle-Wittenberg i samarbete med Medical Center Berlin.

Under två olika tillfällen skickades deltagarna antingen till en bastu eller så fick de cykla. Det visade sig att både bastubesök och cykling gav en ökning av hjärtfrekvens och blodtryck. Studien publicerades nyligen i den internationella tidskriften Complementary Therapies in Medicine.


Bild av Anna-Karin Pantzar från Pixabay

"It was thought that the heat dilates the blood vessels and that this lowers the blood pressure," säger Dr Sascha Ketelhut, huvudförfattare till den nya studien, i ett pressmeddelande. Människor med lågt blodtryck eller kardiovaskulära störningar har därför avråtts från att bastu, eftersom ytterligare fall i blodtrycket kan leda till svimning. "However, it is important to distinguish between the acute effects of a sauna session and the effects that were noted during the rest period after the sauna session. Many previous assumptions have been made about the acute effects of sauna use, but so far little research has been done," säger Ketelhut.

I studien ingick 19 personer som först fick basta i 25 minuter, samtidigt som deras blodtryck och hjärtfrekvens uppmättes. Båda steg omedelbart. Efter bastandet sjönk både blodtryck och hjärtfrekvens tillbaka under deltagarens baslinjenivåer som uppmätts före bastu-besöket.

Vid ett annat tillfälle fick personerna cykla på en träningscykel samtidigt som blodtryck och hjärtfrekvens mättes. ”Comparing the two conditions, the participants' blood pressure and heart rate reached the same levels during the sauna session as they did with a load of about 100 watts during the exercise test,” säger Ketelhut.

Ett bastubad är en belastning på kroppen. Alla som tolererar måttlig fysisk stress kan därmed basta. Men människor med lågt blodtryck bör vara försiktiga, eftersom blodtrycket kan falla efteråt.

Tidigare har man sett positiva effekter av bastubad på det kardiovaskulära systemet. "A sauna session is a physical strain. Its long-term positive effects are similar to sports activities," förklarar Ketelhut.

Däremot går du inte ner i vikt genom att basta. Svett innehåller inget fett. Effekten är för låg eftersom du inte använder dina muskler när du bastar. Men om du drar in din träningscykel och cyklar i bastun kanske.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar