torsdag 5 oktober 2017

Svart te sänker vikten

Forskare har för första gången visat att svart te kan främja viktminskning och ge andra hälsofördelar genom att ändra på kroppens mikrobiom, dvs på sammansättningen av bakterier i tarmfloran.

Studien, som är publicerad European Journal of Nutrition, visade att både svart och grönt te minskade andelen bakterier som kan sättas i samband med fetma medan bakterier kopplade till lågt BMI ökade.

Man vet sedan tidigare att polyfenoler i grönt te absorberas och förändrar energiomsättningen i levern. Den nya studien visat att polyfenoler i svart te, som är för stora för att absorberas i tunntarmen, istället stimulerar tillväxten av tarmbakterier och bildandet av kortkedjiga fettsyror. Dessa bakteriella metaboliter förändrar i sin tur energiomsättningen i levern.


"It was known that green tea polyphenols are more effective and offer more health benefits than black tea polyphenols since green tea chemicals are absorbed into the blood and tissue," säger Susanne Henning, studiens huvudförfattare och adjungerad professor vid UCLA-centret för Human Nutrition. "Our new findings suggest that black tea, through a specific mechanism through the gut microbiome, may also contribute to good health and weight loss in humans …The results suggest that both green and black teas are prebiotics, substances that induce the growth of good microorganisms that contribute to a person's well-being,”.

I studien fick fyra grupper av möss olika dieter - varav två kompletterades med grönt eller svart te. Efter fyra veckor hade mössen som druckit te minskat i vikt till samma nivå som de möss som följde en lågfettsdiet i fyra veckor.

Forskarna samlade också prover från mössens tarmar för att mäta bakterieinnehåll och från lever för att mäta fettavlagringar. Hos de tedrickande mössen fanns det färre bakterier som kan kopplas till fetma och fler bakterier som kan kopplas till lågt BMI. Men man såg också att grönt te och svart te hade olika effekter på leverns ämnesomsättning. Enligt forskarna är molekylerna i grönt te mindre och kan lättare absorberas i kroppen och nå levern direkt, medan molekylerna i svart te är större och stannar kvar i tarmarna istället för att absorberas. Eftersom svart te stannar i tarmkanalen, förbättrar de tillväxten av goda bakterier som Pseudobutyrivibrio. Forskarna tror att det är den anaeroba bakterien Pseudobutyrivibrio som förklarar skillnaden mellan hur svart te och grönt te förändrar leverns energiomsättning.

I pressmeddelandet säger en av forskarna att det kan finnas en ny anledning till att fortsätta dricka svart te. Det låter bra. Jag tycker svart te är godare än grönt te.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar