söndag 21 maj 2017

Vardagsmotion och hälsa

En ny studie visar att vardaglig fysisk aktivitet och undvikande av stillasittande beteende minskar risken att fett ansamlas i levern, så kallad fettlever.

I studien ingick 75 personer. Personerna kategoriserades som hälsosamma om de hade högst två symptom på metaboliskt syndrom och ohälsosamma om de hade tre eller flera symptom. Metaboliskt syndrom är ett samlingsnamn för olika tillstånd som ökar risken för hjärtsjukdom eller stroke: ökat blodtryck, högt blodsocker, kroppsfett runt midjan och onormala kolesterol- eller triglyceridnivåer. Av de 75 personerna klassificerades 81 procent som friska och 19 procent som ohälsosamma.


Forskarna såg ingen signifikant skillnad i fysisk aktivitet vad gäller stillasittande, antal steg eller fysisk aktivitet mellan de hälsosamma och ohälsosamma personerna. De ohälsosamma individerna hade emellertid sämre fysisk kondition och mer leverfett. För varje procentenhets ökning av leverfett ökade oddsen för att vara metaboliskt ohälsosam med 37 procent. Vidare fanns det ett samband mellan stillasittande och ökad risk för fettlever, medan antal steg (För varje 1000 steg minskade risken med 0,87 procent) minskade risken för fettlever. Det fanns dock ingen signifikant samband mellan fysisk aktivitet och leverfett.

Det tycks alltså som om stillasittande och antal steg är viktigare faktorer än motionsaktiviteter för att motverka fettlever. Det hjälper inte att springa 2-3 gånger i veckan om resten av tiden innebär stillasittande. Det viktiga är rörelsen i vardagen. Kanske man ska gå 15000 steg om dagen som folket med jordens friskaste hjärtan gör?

Läs mer om hälsa, hjärna och löpning på Hjärnfysikbloggen.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar