måndag 29 maj 2017

Inaktivitet och cancer

En ny studie från Roswell Park Cancer Institute visar på en koppling mellan en stillasittande livsstil och risken att utveckla njur- eller urinvägscancer. Det ligger i linje med andra studier som visat på samband mellan inaktivitet och ökad risk för äggstocks- och livmoderhalscancer. Därmed kan man minska risken för vissa cancerformer genom att öka den fysiska aktiviteten.

Den nya studien, som publicerats i tidskriften Cancer Epidemiology, baseras på en fall-kontrollstudie där 160 patienter med njurcancer, 208 patienter med urinvägscancer och en cancerfri kontrollgrupp på 766 personer, deltog. Forskarna undersökte alla deltagare för att avgöra om inaktivitet under hela livet kunde kopplas utveckling av njur- eller urinvägscancer.

Analysen visade att det fanns en 77 procent ökad risk att utveckla njurcancer och 73 procent ökad risk att utveckla urinvägscancer ifall man levt ett inaktivt liv. Risken var ungefär lika stor för normal- som överviktiga, vilket tyder på att sambandet uppstår av inaktivitet, inte övervikt i sig.


Studiens resultat stärker hypotesen att fysisk inaktivitet kan vara en viktig och oberoende riskfaktor för cancer, skriver forskarna. De skriver också att det krävs större studier för att ge ett bättre underlag för en sådan slutsats.

"We hope that findings like ours will motivate inactive people to engage in some form of physical activity," säger en av författarna, Dr. Moysich. "You don't have to run marathons to reduce your cancer risk, but you have to do something - even small adjustments like taking the stairs instead of the elevator, walking around the block a couple of times on your lunch hour or parking the car far away from the store when you go to the supermarket.

Kunden har alltid rätt
Att röra sig är bra. Att sitta stilla är inte bra. Stillasittande kan kopplas till flera sjukdomar. Tyvärr ökar stillasittandet. I grunden är det den tekniska utvecklingen som tar över fysiskt arbete som ligger bakom detta. Utvecklingen ökar produktiviteten och ger oss spel och mat. Kunden har alltid rätt och väljer socker och det lättsamma, framför sallad och det ansträngande. Idag köpte jag en robotdammsugare (se film nedan). Det blir några färre steg per vecka för mig. Det återstår att se vad jag gör med den insparade tiden.

Läs mer om sittande, löpning och hjärnan på Hjärnfysikbloggen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar